Technológie

Systém Navirec umožňuje kontrolovať autá a stroje vybavené špeciálnymi Navirec zariadeniami. Tieto zariadenia používajú GPS alebo GLONASS na zisťovanie polohy vozidiel a posielajú data ako rýchlosť, poloha a stav špeciálnych zariadení cez mobilnú sieť (GPRS) servrom Navirec. S prístupom k servrom cez prehľadné uživateľské rozhranie si môžete pozerať polohu svojich áut v realnom čase, prehľad jázd z minulosti, alebo si môžete vytvárať najroznejšie štatistiky v prehľadných grafoch. Taktiež si môžete nastaviť určité pravidlá, ktoré Vás upozornia na fakty, ktoré Vás zaujímajú, ako napríklad prekročenie rýchlosti, vystúpenie vozidla z Vami definovanej oblasti, či zapnutie určitého zariadenia v aute, rýchly úbytok paliva z nádrže (krádež) a podobne.


V reálnom čase

Všetky objekty môžete sledovať na prehľadnej mape v rôznych náhľadoch a nastaveniach. Najzákladnejšie informácie sú viditeľné hneď pri prihlásení: či je auto naštartované, stojí alebo sa hýbe.

 


Prehrávanie histórie

Táto funkcia Vám dá môžnosť pozrieť si, kde sa vaše vozidlá nachádzali vo Vami vybranom časovom rozsahu s prehľadným prehratím pohybu na mape. Na mape uvidíte rýchlosť jazdy, zastavenia, spotrebu, ako aj použitie špeciálnych zariadení.


Štatistiky

Systém Navirec Vám dáva možnosť zaujímavých prehľadov cez najrôznejšie štatistiky. Tieto štatistiky a grafy môžu byť vyexportované do .pdf alebo .xls súborov

Najpoužívanejšie štatistiky sú:

  • Denná správa – táto tabulka Vám dáva prehľad o vybraných vozidlách a ich jazdení, parkovaní, prejdených vzdialenostiach a spotrebe benzínu.
  • Správa na základe jazdy – prehľadná tabulka jázd podľa ich začiatku, tvania, spotreby a dĺžky jazdy zoradená po riadkoch.

Upozornenia

Systém Navirec Vám umožňuje nastaviť si upozornenia na Vami zadané parametre, napríklad naštartovanie auta v nezvyklú dobu, rýchly úbytok paliva stojaceho auta, či prekročenie rýchlosti. Upozornenia si môžete nastaviť aj na základe geografických obmedzení, ktoré si zvolíte a systém Vás bude informovať, ak auto vstúpi do vymedzenej zóny, alebo z nej odíde. Notifikácie fungujú cez sms alebo emaily. 


Service & maintenance